Adatvédelmi tájékoztató Az filmhet.hu üzemeltetője Nagy Béla ev. (továbbiakban filmhet) tájékoztatja az filmhet.hu oldalon regisztrálókat az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogairól. Adatkezelési gyakorlatunk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen alapszik. 1. A kezelt adatok köre név e-mail cím A látogató a honlapon történő regisztrációval hozzájárulását adja ahhoz, hogy a megadott adatait az filmhet jelen tájékoztatóban meghatározott céllal kezelje. 2. Az adatkezelés célja Az filmhet online szolgáltatásainak nyújtása (pl.: személyes film lista). 3. Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés jogalapja a filmhet.hu oldalon regisztrálók önkéntes hozzájárulása. 4. Az adatkezelés időtartama Az adatkezelés a regisztráció vagy az értesítés kérés elküldésének napján kezdődik és a regisztráció vagy a keresési értesítéshez való hozzájárulás visszavonásáig tart. 5. A honlap üzemeltetője Az filmhet.hu üzemelteti, az adatokat az filmhet.hu biztonságos szerveren tárolja. A látogatók által megadott személyes adatok közül az alábbiakat osztja meg harmadik féllel: Semmit! 6. Az érintettek jogai A regisztráló bármikor jogosult tájékoztatást kérni az filmhet által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, törlését. A regisztráció törlését az ügyfelek kapcsolat menüben kérhetik. Az filmhet.hu a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül eleget tesz a kérelemben foglaltaknak. Az filmhet sosem küld hírlevelet a regisztrált felhasználók email címére! 7. Jogorvoslat A regisztráló az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken.